VédéVé Legal is de naam waaronder Mr. Liane van de Vrugt sinds 15 april 2005 zelfstandig haar werkzaamheden als advocaat verricht.

 

Van 1996 tot april 2005 werkte Liane als advocaat/salary partner bij Wouters Advocaten & Notarissen/Andersen Legal dat in 2002 fuseerde met AKD.

 

Daarvoor werkte Liane als beambte bezwaar en beroep bij UWV. Zij is werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, loonbelasting, sociale zekerheid en pensioenen in nationale en internationale context.

 

Liane heeft tevens ruime ervaring als docent. Zij verzorgt onder meer trainingen en workshops op het gebied van het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en de Wet Verbetering Poortwachter.

 

Tevens spreekt zij op congressen op het gebied van (psychisch) verzuim.

 

Liane draagt bij aan het “Holland Handbook” en de “Doing Business” gids van de World Bank.

 

 

Waarom is Liane advocaat?

Ik word blij van complexe zaken, met name als die iets te maken hebben met arbeids(on)geschiktheid en om in (bijna) Jip en Janneke taal uit te kunnen leggen wat het probleem én natuurlijk ook de oplossing is. Als iets niet kan, zeg ik dat. Daar stop ik niet. Ik geef ook altijd aan wat wél zou kunnen.

 

Ik doe ook niets alleen en sta niet boven mijn cliënten. Mijn cliënten hebben een probleem en die lossen we samen op, desnoods bij de rechter maar bij voorkeur daarbuiten. Door mijn kennis te delen en samen voor een zaak te gaan, komen mijn cliënten er ook altijd sterker uit.

 

Ik koester al mijn cliënten. Want cliënten krijgen is één ding, ze jarenlang houden is iets totaal anders.

Praktisch, to-the-point & effectief

Op innovatieve en betrokken wijze krijgt u helder antwoord op al uw (arbeids)rechtsvragen